Za únik moči se nestyďte a problém řešte

Normální je moč udržet, a proto navštivte lékaře vždy, když moč uniká.  Jakmile nemáme dokonalou kontrolu nad svou močí, měli bychom se nechat vyšetřit, a to nejlépe na urologii. U mužů je každý problém tohoto typu alarmující, a i když ženy to tolik nešokuje a jsou na menší úniky tekutin do oblasti prádla možná zvyklé, měly by k lékaři zajít také co nejdříve.

Nejčastěji mezi  45. a 55. rokem života ženy začínají trpět stresovou inkontinencí. K úniku dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při zakašlání, popoběhnutí či poskočení.  Hlavní příčinou bývá nedostatečná mechanická podpora hrdla močového měchýře a močové roury, kdy je při zvýšení nitrobřišního tlaku močová trubice více pohyblivá. Tento stav může nastat po těžkém porodu, při silné obezitě nebo dlouhodobé, fyzicky náročné práci. U žen po přechodu se vzhledem k poklesu pohlavních hormonů mění struktura vaziva a ubývá svaloviny močové trubice, snižuje se i její prokrvení a výška sliznice. To vše napomáhá rozvoji stresové inkontinence.

Méně časté jsou potíže urgentního charakteru, tedy situace, kdy člověka měchýř náhle nutí k vyprázdnění, a pokud se mu nevyhoví, dojde k nehodě. Příčiny tohoto typu inkontinence jsou složitější (infekce, nádor, onemocnění měchýře, případně neurologické onemocnění) a i léčba je celkově méně úspěšná. Kromě toho existují i vzácnější a kombinované typy inkontinence. Hyperaktivní měchýř způsobuje člověku náhlou potřebu na močení, objevuje se často (více než 8x za den) a budí člověka i v noci; asi ve třetině případů je tento problém doprovázen inkontinencí. Inkontinence z přetékání nastává v případech, kdy je ztížená možnost odtoku moči z měchýře (zúžená močová trubice), stává se, že se člověk nedokáže vyprázdnit, měchýř zůstává plný a přetéká po malých kapkách.

Nebraňte se vyšetření

Na zdraví nemá inkontinence vliv, ale život s ní není jednoduchý. Musíte mít vše naplánované, tedy vědět, do kolika minut se kde dostanete na toaletu. Mohou vás trápit poruchy spánku, nemáte radost z milování, z obavy před trapnou příhodou se začnete stranit ostatních a „poruchu“ skrýváte.

Máte-li problémy s nechtěným únikem moči, měla byste navštívit svého gynekologa a urologa. Mezi jeho první úkoly patří zjistit, zda se skutečně jedná o inkontinenci, o jaký druh inkontinence jde, a nakonec v jakém stadiu se nacházíte. Lékař provede vstupní pohovor – jaké infekce jste prodělala, kolik bylo porodů, jaká byla hmotnost dětí, jaké jste prodělala operace atd. Speciální dotazy se už týkají úzce urologické problematiky.

Během vstupního rozhovoru je nutno objasnit, o jak závažný problém jde a jaký je charakter potíží. To znamená odpovědět na otázky, jak často k úniku moči dochází, za jakých okolností (smích, kašel, pohyb), zda pacientka musí močit i v noci (nykturie), jak často močí přes den, zda jsou přítomny urgence (neovladatelný pocit nucení na močení), zda při urgenci dochází i k úniku moči. Je dobré, když je pacientka na tento rozhovor připravena, případně si předem vede tzv.mikční deník, kam zapisuje množství přijatých tekutin a množství moči za 24 hodin a kam též zaznamenává počet močení a inkontinenčních příhod.

Urodynamika je soubor vyšetření, který umožňuje popsat chování močového měchýře a močové trubice. Existuje několik typů inkontinence moči a každá si žádá odlišný léčebný postup. Toto vyšetření napomůže vhodnému způsobu léčby. Samotný test trvá přibližně půl hodiny a není bolestivý. Nejprve se vymočíte na toaletě ve speciální místnosti. Následně bude močovou trubicí zavedena tenká cévka do močového měchýře a další do konečníku. Přítomnost sondy v konečníku je nutná pro měření tlaku vyvíjejícího břišním lisem. Cévka je pozvolna vytahována a je zaznamenána funkce močové trubice. Po opětovném zavedení je sterilní tekutinou plněn močový měchýř až do té doby, než začnete pociťovat nucení na vyprázdnění. Na závěr testu budete požádána a zakašlání a následně se budete moci opět vymočit na toaletě. Cílem je popsat problém, kvůli kterému jste lékaře vyhledala.

Prevence a cvičení

Každý člověk může udělat hodně pro to, aby problémy s únikem moči vůbec neměl. K tomu pomůže držet si optimální váhu, chránit se před zácpami, dodržovat patřičný pitný režim, a také pravidelně posilovat svaly pánevního dna. Samo cvičení může při obtížích pomoci, nicméně k jejich úplnému odstranění obvykle nestačí. Podstatou pánevní gymnastiky je naučit se zapojovat další svaly do „uzavíracího“ systému močové trubice a posílit je.

Efekt bývá u desítek procent žen patrný po 6-8 týdnech cvičení, ke zlepšení a posílení svalového systému však dochází po měsících pravidelného cvičení několikrát denně. Zácvik by měl vést školený fyzioterapeut. Gymnastika pánevního dna by měla být metodou první volby u všech typů stresové inkontinence, lékaři mají nicméně k dispozici celou řadu operačních postupů a medikamentů, které mohou pomoci potíže odstranit.